PRIVACY POLICY

Uw privacy is belangrijk binnen onze club WTC De Torenvrienden.
Met de komst van de nieuwe Website 01/02/2020 en de regels rond Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR) hebben we het privacybeleid binnen onze vereniging uitgewerkt.

Waarom deze Privacy Policy?

 • We tonen u welke gegevens we precies verwerken, waar u alle nuttige informatie kunt vinden over uw rechten en over de manier waarop we uw gegevens verwerken.

Hebt u vragen over uw privacy dan kan u altijd een mail sturen naar WTCTorenvrienden1@gmail.com.

 Privacyverklaring  

 • Algemeen

’WTC Torenvrienden’ is een wielertoeristenclub.  Een club die zowel wielertoerisme als mountainbike aanbiedt. De maatschappelijke zetel is gelegen te 9550 Herzele, de club is te bereiken via WTCTorenvrienden1@gmail.com.

Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Daarbij baseren wij ons op de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (kortweg AVG of GDPR).

Met deze Privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken van zodra u lid bent van onze vereniging of lid wenst te worden.

Door deze Privacyverklaring te aanvaarden, verklaart u zich akkoord met de inhoud ervan.

Op de website kunnen foto’s of filmmateriaal gepost worden van de wekelijkse ritten. Door je lidmaatschap heb je hiervoor de toestemming gegeven. Wens je een foto te laten verwijderen, kan dit door een mail naar WTCTorenvrienden1@gmail.com.

Gaat u niet akkoord met een of meerdere voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk om via WTCTorenvrienden1@gmail.com contact met ons op te nemen.

 • Wat doen wij met uw informatie?

Met het verzamelen van uw informatie zorgen we er voor dat de club:

 • de mogelijkheid heeft om u te contacteren wanneer nodig
 • de nieuwsbrieven kan bezorgen
 • u op de hoogte houdt van gebeurtenissen en activiteiten
 • statistieken opstelt op basis van de deelnames aan sportieve of niet-sportieve activiteiten
 • de clubstrategie kan aanpassen
 • haar activiteiten verder kan optimaliseren
 • de nieuwsberichten, nieuwsbrieven, de website kan vervolledigen, optimaliseren en updaten met foto’s en filmmateriaal.

U kunt er vrijblijvend voor kiezen om uw foto’s en uw filmmateriaal niet publiek te maken.

 • Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

Aan een lid of kandidaat-lid vragen we de volgende gegevens :

Naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, rijksregisternummer, telefoonnummer, e-mailadres, straat + straatnummer, postcode en gemeente.

Naast de persoonsgegevens die u ons meedeelt, naar aanleiding van uw lidmaatschap, verzamelt en gebruikt de club ook nog de volgende informatie.

Uw aansluitingsdatum wordt geregistreerd.

Indien er betalingen gebeuren door middel van een overschrijving op de rekening van de club wordt uw zichtrekeningnummer ook in onze clubboekhouding bewaard.

Als u deelneemt aan een rit zal uw aanwezigheid geregistreerd worden door middel van het tekenen van het rittenblad.

Het is ook zo dat als er kledij besteld wordt, u ons de kledingmaten meedeelt zodat wij de bestelling kunnen plaatsen.  De informatie over de maten wordt ook bewaard.

Verder noteren we ook de namen van de deelnemers aan onze clubactiviteiten zoals ledenfeest, familiefietstocht, startvergadering. Deze lijst is niet limitatief.

Mogelijk worden er tijdens onze sportieve activiteiten en clubactiviteiten foto’s genomen of filmopnames gemaakt.

 • Wanneer geven wij uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

Uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Vlaamse Wielrijdersbond (www.vwb.be) om uw aansluiting te officialiseren.

De persoonsgegevens eveneens doorgespeeld worden aan overheidsinstanties.

Indien de club ritten, uitstappen of meerdaagse organiseert, kunnen de persoonsgegevens ook meegedeeld worden aan horeca-zaken.

 • Inzage- en correctierecht

U hebt het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR)heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze niet ter zake zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres WTCTorenvrienden1@gmail.com.

 • Wat zijn uw rechten als “betrokkene”?

In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR), beschikt u over specifieke rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan steeds – kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven – bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

U kunt deze rechten uitoefenen en wijzigingen aanvragen door ons te contacteren via Algemene Verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG of GDPR).

 • Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens in de ledenlijst wordt bewaard op de beveiligde server van deze website en op een door de club beheerde Google Drive. Ledenlijst van huidige jaar (excel bestand) is enkel bereikbaar via een webpagina met een wachtwoord beveiligd. Enkel de leden hebben toegang tot deze pagina. Google Drive is enkel bereikbaar via een wachtwoord voor de webmaster en voor speciaal aangeduide leden.

De club doet, binnen het voor de club mogelijkheden, er alles aan om de gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang maar kan niet garanderen dat ondanks de maatregelen genomen door de club er geen risico is op onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

 • Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

WTC Torenvrienden stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via WTCTorenvrienden1@gmail.com

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

 • Wijzigingen

WTC Torenvrienden behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u het oneens met een wijziging in de Privacyverklaring, dan heeft u steeds de mogelijkheid om uw lidmaatschap stop te zetten.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 29/01/2020