Het bestuur

Het bestuur van WTC De Torenvrienden is als volgt samengesteld

Rudi Cornelis

Voorzitter

Fabian Barbé

Secretaris

Hans Haelterman

Penningmeester

Overige bestuursleden:

Roland Brackman

Luc Kerckhofs

Alle overschrijvingen dienen te gebeuren op volgend rekeningnummer: BE17 7370 1661 3921